Đại lễ Vesak 2019 khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về tôn giáo.

VIDEO LIÊN QUAN