Khi chúng ta bắt đầu quen với việc học tập và làm việc trên mạng để thích nghi với dịch bệnh thì đây lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo, tấn công người dùng mạng xã hội. Cùng nhận diện những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.