"Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm chế tạo toàn cầu" - Tuyên bố của Quốc vụ khanh Ấn Độ nhằm tái khẳng định nỗ lực triển khai sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ (Made in India). Chính phủ Ấn Độ đang đặt mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia chế tạo đứng thứ 3 thế giới từ vị trí thứ 6 hiện tại.

VIDEO LIÊN QUAN