Thi hành án dân sự được nhìn nhận là công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư và khuyến khích phong trào khởi nghiệp. Thi hành án dân sự là khâu cuối cùng để khép lại quá trình tố tụng, xử lý dứt điểm mẫu thuẫn, tranh chấp. Trong nhiều năm nay, số lượng án dân sự tồn đọng còn rất lớn, nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, thế nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng này không những làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn làm thiệt hại về tiền bạc, thời gian cho doanh nghiệp, giảm năng lực cạnh tranh kinh tế hiện nay. Án dân sự tồn đọng đồng nghĩa với công lý chưa được thực thi, tiềm ẩn những hệ lụy khó lường về an ninh trật tự, môi trường đầu tư và niềm tin vào hệ thống thực thi pháp luật.

VIDEO LIÊN QUAN