Do ảnh hưởng của thiên tai và dịch COVID-19 - trong suốt năm qua tại Đồng Nai, đã có hơn 70% công nhân, quê ở các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, sẽ ở lại ăn Tết, tăng 20% so với năm trước. Nhiều chương trình hỗ trợ của công đoàn đã được triển khai, để những người xa quê đón Tết, cảm thấy ấm lòng hơn.

VIDEO LIÊN QUAN