Một hình thức karaoke mới đang xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn: karaoke di động. Lí do của sự phổ biến này là do sự tiện lợi cũng như mang lại niềm vui cho nhiều người. Tuy nhiên hình thức giải trí này đang khiến nhiều nơi chìm trong "ô nhiễm" tiếng ồn

VIDEO LIÊN QUAN