VNTG sáng nay chúng ta sẽ cùng đến với xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội để thăm một "công trình" kiến trúc cổ đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ đây là một cách làm rất riêng của một bạn trẻ thế hệ cuối 9X để bảo tồn nét văn hoá kiến trúc làng cổ, đình chùa của Việt Nam. Bạn trẻ ấy đã làm thế nào, chị Hoài Lương?

VIDEO LIÊN QUAN