65% DN đã nắm được thông tin về chính sách nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận. Cùng gỡ khó và tìm giải pháp là những nội dung được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thảo luận tại hội nghị chiều qua.

VIDEO LIÊN QUAN