Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố cùng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó ông đã nêu 8 giải pháp trọng tâm TP. sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

VIDEO LIÊN QUAN