Đến ngày 5/1, 300/444 nốt xe trong diện điều chuyển từ các nơi đã về hoạt động tại BX Nước Ngầm. Trong số nốt xe chưa đăng ký hoạt động tại Nước Ngầm, các tuyến đi Thanh Hóa chiếm đa số, sau đó là tuyến đi Ninh Bình.

VIDEO LIÊN QUAN