Gần 5.000 ha rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị gãy đổ sau hơn 2 ngày xảy ra băng tuyết với cường độ cao.

VIDEO LIÊN QUAN