Kết quả một báo cáo đánh giá toàn cầu về những tác động trên diện rộng với sức khỏe và Trái Đất của việc lựa chọn thực phẩm được công bố ngày 23/11 cho biết gần 50% dân số thế giới hiện nay trong tình trạng dinh dưỡng kém vì ăn quá nhiều hoặc không đủ thức ăn

VIDEO LIÊN QUAN