Những tin chính đáng chú ý: Cháy công ty bao bì ở Hải Dương; Đắm tàu chở ít nhất 140 người di cư ngoài khơi Senegal; Mexico phát hiện hố chôn tập thể;...

VIDEO LIÊN QUAN