38 hộ dân ở chung cư nghiêng thuộc quận 1, TP.HCM đã ký vào biên bản chấp thuận chủ trương việc tháo dỡ để xây mới chung cư này.

VIDEO LIÊN QUAN