Hơn 38% doanh nghiệp khôi phục hoạt động tuyển dụng trở lại tình trạng trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng cuối năm này. Đây là con số được đưa ra trong báo cáo về Xu hướng Tuyển dụng cuối năm 2020 và đầu năm tới của công ty Manpower group. Con số này dự báo sự hồi phục khá tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

VIDEO LIÊN QUAN