Tại tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, trong đêm qua đã kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 3 thôn thuộc xã Xuân Lâm. Huyện Thuận Thành vốn là điểm nóng về dịch COVID-19 của Bắc Ninh và đây là 3 thôn đầu tiên của huyện chính thức kết thúc thời gian cách ly y tế.

VIDEO LIÊN QUAN