Những nội dung đáng chú ý: Chiến lược phát triển và ứng dụng KHCN vũ trụ của Việt Nam đến 2030; Gặp gỡ ông Nguyễn Hoàng Long - Phó TGĐ Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ; Tấn công lừa đảo chiếm hơn 26% tổng sự cố của các hệ thống tại Việt Nam;...

VIDEO LIÊN QUAN