Vào tối qua, tại thành phố Hạ Long đã diễn ra Lễ Kỷ Niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được Tổ chức Giáo dục và Khoa học Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2

VIDEO LIÊN QUAN