Sau khi nữ diễn viên phim Thị trấn Smallville đình đám một thời, Allsion Mack nhận tội tiếp tay cho giáo phái này để biến nhiều phụ nữ trở thành nô lệ tình dục, nữ thừa kế của tập đoàn đồ uống Seagram cũng cúi đầu nhận tội.

VIDEO LIÊN QUAN