Tp.HCM cho biết vừa có thêm 11 điểm đen TNGT mới phát sinh - tức là mỗi điểm đã có ít nhất 2 vụ tai nạn chết người hoặc 3 vụ mà trong đó có 1 vụ gây chết người hoặc là 5 vụ tai nạn

VIDEO LIÊN QUAN