2 nhà leo núi vừa thiệt mạng trong khi chinh phục nóc nhà thế giới, trong đó, 1 người quốc tịch Anh, 1 người Ireland. Từ đầu năm 2019 đến nay, 10 trường hợp đã thiệt mạng

VIDEO LIÊN QUAN