Ngày này 10 năm trước, bức tranh giao thông Việt Nam có một sự thay đổi ngoạn mục. Nghị quyết 32 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bắt buộc người điều khiển mô tô, xe máy trên tất cả tuyến đường, kể cả trong đô thị, đều phải đội mũ bảo hiểm.

VIDEO LIÊN QUAN