Mỹ đã triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho danh sách ưu tiên, là các nhân viên y tế tuyến đầu, và người cao tuổi. Tuy nhiên, 1 thành phố của Mỹ đã quyết định: Tiêm vaccine cho tất cả những người trưởng thành, từ 18 tuổi trở lên, do diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh.

VIDEO LIÊN QUAN