1. Điều khoản thông thường

Người sử dụng có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản được nêu tại đây trước khi sử dụng dịch vụ VTV Go.

Người sử dụng dịch vụ VTV Go được coi là hoàn toàn đồng ý với các điều khoản được nêu ra tại đây.

2. Yêu cầu đối với chủ tài khoản

Người sử dụng phải tuân thủ các quy định và cũng như các hành vi dưới đây:

- Không truyền bá nội dung chống phá hiến pháp và pháp luật, các quy định của pháp luật.

- Không kích động, tuyên truyền chống phá chế độ.

- Không tuyên truyền kích động làm mất trật tự xã hội.

- Không tuyên truyền nội dung mê tín dị đoan, cờ bạc, khiêu dâm, bạo lực,…hoặc nội dung trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Không nói xấu, xâm phạm danh dự và quyền cá nhân của người khác.

- Không bôi nhọ, tổn hại danh dự của các cơ quan, tổ chức.

- Không phát tán các thông tin bất hợp pháp, lừa gạt…

- Không phát tán bất kỳ loại mã độc, virus…hay các thành phần nguy hại đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

3. Rủi ro cá nhân khi sử dụng

Khi sử dụng ứng dụng này người sử dụng chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng VTV Go cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng dịch vụ ứng dụng này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với người sử dụng dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do mã độc, virus,… tác động hoặc không tác động đến thiết bị của người sử dụng như hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị di động.

4. Ngưng cấp quyền sử dụng

Người sử dụng VTV Go sẽ bị ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ (tuỳ theo mức độ nghiêm trọng admin sẽ khoá, treo, xoá tài khoản của người sử dụng vi phạm (block, suspend, remove violated accounts) mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:

- Truyền bá nội dung chống phá hiến pháp và pháp luật, các quy định của pháp luật.

- Kích động, tuyên truyền chống phá chế độ.

- Tuyên truyền kích động làm mất trật tự xã hội.

- Tuyên truyền nội dung mê tín dị đoan, cờ bạc, khiêu dâm, bạo lực,…hoặc nội dung trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Nói xấu, xâm phạm danh dự và quyền cá nhân của người khác.

- Bội nhọ, tổn hại danh dự của các cơ quan, tổ chức.

- Phát tán các thông tin bất hợp pháp, lừa gạt…

- Phát tán bất kỳ loại mã độc, virus…hay các thành phần, hành vi nguy hại đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

- Phát tán các nội dung spam, không phù hợp trên ứng dụng.

- Vi phạm các quy định khác.

VTV Go sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó. Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật, VTV Go sẽ tích cực phối hợp để làm rõ hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép.

5. Nội dung dịch vụ

Đối với nội dung dịch vụ do ban quản trị của VTV Go đăng tải:

Các nội dung này được cung cấp không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị VTV Go không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng này.

Đối với nội dung do thành viên đăng tải lên:

Mọi thành viên, khi sử dụng ứng dụng, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.

6. Trách nhiệm bồi thường

Trong trường hợp VTV Go bị bên thứ ba yêu cầu đòi bồi thường xuất phát từ việc người sử dụng vi phạm nội dung hoặc hành vi. Thì người sử dụng đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm pháp luật tương ứng.

7. Bản quyền

Đối với bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về âm nhạc, VTV Go luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên ứng dụng đều tuân thủ pháp luật, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị gỡ bỏ khỏi ứng dụng trong thời gian sớm nhất.

8. Sở hữu trí tuệ

Các thành phần của ứng dụng, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các hình ảnh, cấu trúc đều thuộc bản quyền của VTV Go. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản.

9. Sử dụng thông tin

Khi sử dụng ứng dụng VTV Go là người sử dụng đã đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà người sử dụng đăng tải lên ứng dụng này dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất kỳ lý do gì, sẽ sẽ được VTV Go toàn quyền sử dụng và được sử dụng miễn phí.Người sử dụng chấp nhận không đòi hỏi bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc VTV Go sử dụng những thông tin này.
Người sử dụng đồng ý cho VTV Go toàn quyền đăng tải những nội dung phù hợp được VTV Go lựa chọn trên các phương tiện truyền thông và người sử dụng sẽ không đòi bất ký mức phí nào. Người sử dụng đồng ý sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào đối với nội dung do VTV Go sử dụng và đăng tải trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng khác.

10. Quyền hạn của VTV Go

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối đăng nhập của bất kỳ tài khoản của người sử dụng/thành viên nào bị phát hiện vi phạm các quy định nêu trong Bản thoả thuận này. VTV Go có thể phối hợp với các cơ quan pháp luật để truy cứu trách nhiệm đối với những trường hợp nghiêm trọng.

VTV Go có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung ứng dụng cũng như các điều khoản sử dụng, chính sách vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và người dung/ thành viên mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi mới.

VTV Go có quyền chủ động đăng tải những nội dung quảng cáo và thông báo những nội dung thông tin đến người sử dụng.

Chúng tôi có quyền cung cấp các thông tin liên quan đến người sử dụng/ thành viên trong trường hợp các cơ quan pháp luật yêu cầu.

11. Thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin cá nhân của người sử dụng VTVGO chỉ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của VTV, nhằm cải tiến sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người dùng được tốt hơn. Các thông tin cá nhân không được phép cung cấp cho bên thứ 3.

12. Điều khoản thi hành

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kề từ khi được đưa lên ứng dụng. Và có hiệu lực đối với người sử dụng kể từ khi người sử dụng đồng ý sử dụng ứng dụng.