Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Huy (Hồng Đăng) đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Lam (Lã Thanh Huyền) sau 6 năm.

TRỌN BỘ