Nhất quyết chỉ xem Sơn (Bình An) là bạn, Lam (Nhã Phương) đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Sơn ngay giữa đám đông.

TRỌN BỘ