Từ tháng 6, YouTuber Việt Nam phải đóng thêm 30% thuế trên tổng thu nhập từ lượt xem tại Mỹ. Khoản thu nhập sau khi chịu thuế tại Mỹ của các YouTuber tiếp tục được đánh thuế thu nhập tại Việt Nam. Cụ thể mức thuế này là 7% tính trên tổng thu nhập được Google gửi về Việt Nam.

TRỌN BỘ