Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương phê bình và yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể Ban Thường vụ cấp ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng vì đã tổ chức thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyết liệt và thiếu hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TRỌN BỘ