- Chính thức áp dụng khai báo y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc - Đề xuất cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch Hàn Quốc

TRỌN BỘ