Những nội dung đáng chú ý: Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh dừng tiếp nhận bệnh nhân; Hà Tĩnh đẩy mạnh xét nghiệm nhanh để kiểm soát dịch Covid-19; Nữ sinh viên 2 lần xung phong vào tâm dịch; Ấn Độ phát hiện 100 nghìn chứng chỉ xét nghiệm giả âm tính Covid-19.

TRỌN BỘ