Những thông tin đáng chú ý: Ca tử vong thứ 59 liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam. Bắc Ninh tiếp nhận Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 100 giường bệnh. Robot "made in Viet Nam" hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Nguy cơ bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Indonesia.

TRỌN BỘ