Những nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh: Tạm dừng hoạt động không thiết yếu tại vùng cách ly y tế; Bắc Giang: 2 ca nặng đã được công bố khỏi bệnh; Hà Nội hỗ trợ Bắc Giang đẩy nhanh truy vết dập dịch; 'Ốc đảo' khỏe mạnh giữa biển dịch COVID-19 tại Brazil; ...

TRỌN BỘ