- Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc - Người dân đến TP HCM sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt

TRỌN BỘ