Phí bảo trì chiếm 2% giá trị căn hộ dùng để tu sửa, bảo dưỡng quá trình vận hành của chung cư. UBND thành phố Hà Nội cho rằng: việc tranh chấp phí bảo trì là tranh chấp tài sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, cho nên quy định hiện nay, UBND cấp tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế chủ đầu tư chây ì, không bàn giao quỹ cho Ban quản trị là không phù hợp.

TRỌN BỘ