Quốc hội thảo luận về Dự án Luật đầu tư sửa đổi quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh và cấm đầu tư kinh doanh có điều kiện được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến, đặc biệt dịch vụ đòi nợ thuê

TRỌN BỘ