Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng xuất khẩu nông sản 5 tháng đầu năm có mức tăng trưởng ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, nhiều mặt hàng nông sản tăng trưởng khá đồng đều. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước ta 5 tháng qua đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

TRỌN BỘ