Những nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải: Chờ những giải pháp căn cơ; Không được sử dụng đồng thời 2 hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử; Công nhân làm việc tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được thuê nhà ở xã hội; Thầy giáo nhặt rác nuôi học trò nghèo vùng biên.

TRỌN BỘ