Sau dịch COVID-19, có một xu hướng phát triển nhà ở mới, đó là nghỉ dưỡng tại gia đã xuất hiện trên thị trường. Nói một cách dễ hiểu là nhà ở được xây dựng với không gian và dịch vụ như các khu nghỉ dưỡng.

TRỌN BỘ