Để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trên cả nước, từ đầu năm đến nay, Tổng Cục dự trữ nhà nước đã xuất hơn 100.000 tấn gạo với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

TRỌN BỘ