Những tin chính được các trang báo sáng nay đăng tải: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Xử lý nghiêm những rao bán chứng minh nhân dân trên mạng; Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều; Dùng đá tự nhiên lát vỉa hè làm triệt tiêu khả năng thấm nước....

TRỌN BỘ