Nhiều năm liền, "8B Lê Trực" đã trở thành vấn đề nóng bỏng tại diễn đàn Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri cho đến đời sống xã hội, trở thành vụ vi phạm trật tự xây dựng chậm được giải quyết dứt điểm nổi cộm ở Tp. Hà Nội. Trong năm 2020, cùng với nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống dịch bệnh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, Tp. Hà Nội đã xử lý dứt điểm vấn đề tại tòa nhà này, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo thành phố, tạo chuyển biến tích cực đối với những việc khó, tồn đọng kéo dài nhiều năm.

TRỌN BỘ