Đang có một xu hướng rời bỏ văn phòng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Trung Đông. Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến nhiều nền kinh tế lao đao vì các lệnh phong tỏa. Vậy nhưng chính điều đó lại đang kích thích một bước chuyển trong mô hình làm việc tại Trung Đông. Một cuộc sống văn phòng cứng nhắc và khuôn mẫu ngày càng được cho là không còn cần thiết nữa.

TRỌN BỘ