Một loại hàng hoá mà hầu hết chúng ta đều rất ít khi thắc mắc về giá cả hay là mặc cả, mà người bán bảo sao thì chúng ta trả vậy. Đó là thuốc thang. Chính vì vậy mà tại nhiều nơi giá thuốc có thể ở ngoài tầm với của người dân. Tuy nhiên, hiệu thuốc trực tuyến của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon mở cửa hồi tháng 8 đã phần nào thay đổi điều đó.

TRỌN BỘ