Các doanh nghiệp vận hành tuyến buýt tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí đối diện phải tạm dừng hoạt động nếu phương án thanh quyết toán kinh phí trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, chưa được tháo gỡ kịp thời.

TRỌN BỘ