Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam đang được triển khai tại 8 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Và cà phê đặc sản được kỳ vọng, sẽ giúp "dẫn dắt" ngành hàng này/ bước vào lộ trình nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam/ trên thị trường quốc tế.

TRỌN BỘ