Xả nhiều rác sẽ phải trả nhiều tiền - Luật bảo vệ môi trường sửa đổi vừa đưa ra đang được nhiều người ủng hộ. Thế nhưng cũng không ít ý kiến băn khoăn về tính khả thi. Bài toán khó liệu có lời giải khi chúng ta vẫn đang sống với hàng triệu tấn rác không được xử lý mỗi năm.

TRỌN BỘ