Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế người dân. Năm nay, tại nhiều địa phương, bà con không đủ điều kiện để đón Tết. Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn đó, lãnh đạo của các địa phương đang tích cực triển khai các chương trình có ý nghĩa. Trong đó xã hội hóa để chăm lo Tết cho người nghèo là phong trào đang lan tỏa và phát huy được hiệu quả.

TRỌN BỘ