Series phim Vượt qua bão tuyết gồm 5 tập với 5 chủ đề khác nhau. Tập 1: Chuyện hôm qua ghi lại những câu chuyện về nỗ lực của cộng đồng người Việt phải trải qua nhiều thay đổi về thể chế xã hội cũng như nền kinh tế nhưng họ vẫn nỗ lực không ngừng để thích nghi và hội nhập.

TRỌN BỘ