Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải là nằm trong những doanh nghiệp thiệt hại nhiều nhất, doanh thu sụt giảm. Chính phủ và các bộ ngành cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó do dịch bệnh. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, để các gói hỗ trợ này thực sự phát huy được hiệu quả, thì rất cần có những hướng dẫn cụ thể và linh hoạt trong triển khai.

TRỌN BỘ