'Vùng trũng xe buýt', đó là cách mà người dân 3 xã Hoàng Long, Chuyên Mỹ và Văn Hoàng của huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội nói về nơi mình đang sống, với nguyện vọng là chỉ cần có một tuyến xe buýt đến đây, để có thể giảm bớt khó khăn trong việc đi lại.

TRỌN BỘ